Latar Belakang Kolej.my

Selama lebih daripada 7 tahun, Kolej.my telah bekerjasama dengan agensi kerajaan dalam projek pembangunan komuniti dan inisiatif pembangunan kerjaya kepada golongan belia untuk TVET.

Kolej.my turut bekerjasama dalam inisiatif pembangunan latihan skil dan kemahiran:

Kementerian Sumber Manusia (JPK)

Kementerian Pendidikan (BPSH & BPTV)

FEMAC

Kolej Komuniti

Kolej.my juga turut memberi penekanan kepada inovasi dan pembangunan digital melalui pendidikan dan panduan kerjaya.

Close Menu