Apakah Ujian Psikometrik?

Apa Yang Anda Perlu Tahu Mengenai Ujian Psikometrik?

Ujian Psikometrik membantu individu mengenalpasti kecenderungan, minat dan personaliti diri. Ujian juga membantu individu memberi pengetahuan tentang potensi diri bagi merancang halatuju. Individu yang tahu potensi diri akan lebih bermotivasi untuk mencapai kejayaan melalui pelan tindakan dalam perancangan kehidupan.

4 Langkah Ujian Psikometrik

 • Langkah 1 - Daftar sebagai pengguna Kolej.my
 • Langkah 2 - Baca serta fahami soalan, kemudian jawab kesemuanya.
 • Langkah 3 - Terima hasil ujian.
 • Langkah 4 - Pilih kursus yang ditawar, serta tempat pengajian yang anda pilih.

*Maklumat daripada hasil ujian ini hanya sebagai panduan untuk memilih laluan kerjaya yang akan anda ceburi.

1. Apa itu Ujian Psikometrik Online?

Ujian psikometrik hanya boleh diambil secara online. Oleh itu anda perlukan talian internet, komputer ataupun laptop. Anda juga boleh mengambil ujian menggunakan smartphone. Namun untuk keselesaan diri anda disarankan supaya mengunakan laptop ataupun komputer sahaja.

Format soalan dan jawapan adalah simple. Anda hanya diberi dua pilihan jawapan sama ada YA atau TIDAK, BETUL atau SALAH, SETUJU atau TIDAK SETUJU.
Berikut merupakan skop soalan yang mungkin diajukan kepada calon;

 • Kemahiran berfikir
 • Sikap
 • Perwatakan
 • Emosi
 • dan lain-lain

Tiada markah lulus bagi ujian psikometrik. Ujian ini bertujuan untuk menguji personaliti calon, tiada jawapan betul atau salah dalam ujian ini.
maka tiada markah lulus.
Lagipun ujian psikometrik online adalah free secara percuma.

2. Tujuan Ujian Psikometrik diadakan?

Tujuan Ujian Psikometrik ini diadakan adalah untuk mengukur Personaliti dan Sahsiah seseorang calon sebelum layak di panggil untuk menentukan kursus pembelajaran yang sesuai dengan dirinya.

Ujian ini distrukturkan untuk mengukur secara tepat kapasiti-kapasiti seperti berikut : kemahuan berkerjasama, kepantasan memproses maklumat dan kebolehan menangani tekanan kerja.

3. Apa yang dinilai dalam Ujian Psikometrik?

Ada banyak perkara yang boleh dinilai melalui ujian psikometrik yang diambil. Penilaian yang paling utama adalah supaya semua pelajar akan ditapis, disusun mengikut Personaliti individu serta kecenderungan kerjaya, dan hasilnya akan memastikan pelajar benar-benar mendapat kursus yang sangat tepat mengikut minat kerjaya masing-masing.

Antara perkara yang dinilai termasuklah:

 • Cara berfikir
 • Emosi
 • Kepimpinan
 • Tingkah laku
 • Kebolehan sosial
 • Komunikasi
 • Toleransi
 • Kerjasama
 • Integriti
 • Disiplin
 • dan lain-lain

Disebabkan ujian psikometrik lebih bertujuan untuk menguji personaliti calon, maka tiada jawapan betul atau salah dalam ujian ini.

Dalam ujian ini, sebenarnya sukar untuk anda menipu perwatakan diri masing-masing kerana soalan akan diulang beberapa kali dalam bentuk soalan yang berbeza bagi memastikan penilaian yang tepat.

Kekangan masa dan jumlah soalan yang banyak adalah cabaran utama anda ketika menjawab soalan psikometrik.

4. Adakah Soalan Matematik dalam Ujian Psikometrik?

Soalan Matematik merangkumi sebahagian daripada ujian psikometrik SPA. Bahagian ini sebenarnya lebih kepada menguji kemahiran logik, kemahiran menginterpretasi dan menganalisis data serta pemahaman calon dalam konsep matematik. Namun tidak ada soalan matematik dalam ujian penilaian untuk kemasukan kolej.

5. 10 Contoh Soalan Psikometrik dan Jawapannya

Berikut merupakan 10 contoh soalan yang anda akan jumpa.

1. Belajar mata pelajaran Teknik, kemahiran dan vokasional
i. YA ii. TIDAK

2. Menonton rancangan tentang alam tumbuhan dan haiwan
i. YA ii. TIDAK

3. Membaiki alat-alat elektrik, elektronik dan automotif
i. YA ii. TIDAK

4. Membaiki peralatan perkakasan yang rosak
i. YA ii. TIDAK

5. Bersendirian dipersekitaran luar rumah dan dalam bilik
i. YA ii. TIDAK

6. Mengembara, meneroka, memanjat dan mendaki
i. YA ii. TIDAK

7. Menonton sukan lasak tinju, gusti, ragbi, lumba basikal
i. YA ii. TIDAK

8. Kerja-kerja yang berkaitan ketukangan kraf tangan
i. YA ii. TIDAK

9. Berkebun, bercucuk tanam dan memelihara haiwan
i. YA ii. TIDAK

10. Membuat kerja tangan (anyaman, jahitan)
i. YA ii. TIDAK

6. Apakah Ujian Psikometrik SPA?

Di Malaysia, sektor jawatan kerajaan merupakan sektor yang paling banyak menggunakan Ujian Psikometrik dalam menapis calon yang ingin memasuki bidang perkhidmatan awam, ia dijalankan oleh pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA), ianya wajib diambil oleh semua calon sebelum dipanggil ke sesi temuduga kerja dan merupakan sebahagian daripada sistem peperiksaan online SPA.

Sedikit demi sedikit, pihak SPA menambah bilangan perjawatan yang memerlukan calon menduduki ujian ini. Tiada format khas atau pun bentuk tetap bagi ujian ini. Calon hanya diberikan beberapa bentuk pilihan jawapan. Ujian Psikometrik adalah saringan terakhir sebelum ke peringkat temuduga. Ia lebih kepada ujian personaliti calon peperiksaan SPA.

RIASEC

TEORI KERJAYA HOLLAND

Teori Pemilihan Kerjaya Holland merupakan hasil kajian oleh pengasasnya sendiri, John Lewis Holland, terhadap personaliti yang memfokus kepada tipologi dan banyak dipengaruhi oleh Tret dan Faktor.

Teori ini dibentuk berasaskan andaian bahawa minat vokasional adalah satu daripada aspek personaliti dan oleh yang demikian deskripsi tentang minat individu juga menggambarkan personaliti seseorang.

Tret-tret personaliti biasanya dikenal pasti melalui kecenderungan terhadap matapelajaran sekolah, aktiviti-aktiviti rekreasi, hobi dan kerja, sementara minat vokasional boleh digambarkan sebagai ekspresi personaliti.

PERSONALITI

CIRI

KERJAYA

REALISTIK

Individu yang mempunyai kemahiran etletik (athletic) atau mekanikal. Suka bekerja dengan objek, mesin, peralatan, tumbuhan dan binatang. Lebih suka bekerja di luar bangunan berbanding di dalam bangunan.

Pakar Sokongan Komputer, Pembinaan Tukang Kayu, Tukang Roti, Kulinari, Mekanikal Automotif, Juruteknik Elektronik

INVESTIGATIF

Individu yang suka membuat pemerhatian, mempelajari, menyelidik, menganalisis, menilai dan menyelesaikan masalah melalui penyelidikan. Mempunyai kemahiran saintifik dan matematik.

Jurutera Mekanikal, Jurutera Perkakasan Komputer, Jurutera Elektrik, Jurutera Perindustrian, Jurutera Mekanikal, Pentadbir Sistem Rangkaian dan Komputer

ARTISTIK

Individu yang mempunyai kebolehan artistik dan inovatif. Mempunyai kebolehan intuisi. Suka bekerja dalam situasi yang tidak/kurang berstruktur. Tidak selesa dengan kerja yang rutin/berulang-ulang. Selalu menggunakan imaginasi dan kreativiti.

Artis Solekan, Pakar Kosmetologi, Artis Kraf, Pereka Floral

SOSIAL

Individu yang suka bekerja dan berinteraksi dengan manusia. Berminat melatih, menolong, memberitahu, memperkembang, mengubati dan berbuat kebajikan. Berkemahiran menggunakan kata-kata dan berkomunikasi. Matlamat utama – berbuat kebajikan.

Guru Pendidikan Vokasional, Guru Sains Komputer, Pakar Latihan dan Pembangunan

ENTERPRISING

Individu yang suka bekerja dan berinteraksi dengan manusia. Berminat mempengaruhi, memimpin, mengarah dan mengurus individu lain. Cekap memanipulasi orang lain. Matlamat akhir – keuntungan ekonomi dan organisasi.

Chef, Bartender, Pengurus Sistem Komputer dan Maklumat, Pengurus Kejuruteraan, Pengurus Latihan dan Pembangunan, Pengarah Bakat

KONVENSIONAL

Individu yang suka bekerja dengan data dan nombor. Berkemahiran dalam bidang pengkeranian dan cekap menggunakan nombor. Melakukan sesuatu secara terperinci, teratur, bersifat akur serta patuh kepada arahan.

Pengendali Komputer, Jurufoto Elektronik, Pencetak Kerja, Pereka Rangkaian, Pengendali Switchboard, Pembaca Meter

Jadual 1  Hubungkait antara personaliti, ciri personaliti dan kerjaya yang sesuai diceburi

Apakah Hasil Anda Terima Dari Ujian Psikometrik?

Ujian Psikometrik boleh diaplikasikan untuk membantu calon pelajar memilih kursus yang sesuai di institusi masing-masing. Ujian psikometrik sebenarnya adalah suatu pendekatan yang memerlukan kaunselor menggunakan ujian psikologi.

Untuk tujuan itu kaunselor kerjaya perlu menguasai sekurang-kurangnya satu ujian minat kerjaya, satu ujian personaliti dan satu ujian nilai pekerjaan sebelum mereka boleh dianggap mempunyai kompetensi minimum dari segi penguasaan ujian psikologi dalam melaksanakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kerjaya.

Pertumbuhan dalam bidang pengkhususan pengajian dan pekerjaan ini dijana oleh sistem ekonomi negara yang semakin maju dan kompleks. Keputusan individu dalam memilih sesuatu program pengajian atau pekerjaan boleh jadi tepat dan boleh jadi tidak tepat bergantung pada kematangan kerjaya ketika serta bimbingan yang diperoleh.

Di zaman yang serba moden dan mencabar ini, aplikasi ujian psikometrik atau ujian psikologi nampaknya semakin mendapat sambutan bukan sahaja dalam kalangan para kaunselor kerjaya, malahan agensi-agensi kerajaan mahupun swasta.

Pakar Psikometrik

 • Menggunakan Ujian Aplikasi Pentaksiran Psikometrik, sebuah instrumen digital unggul untuk membantu mengakses dan menemukan kerjaya sesuai, melalui pemetaan kecekapan individu dengan kebolehan personaliti dan kognitif.

Pakar Kaunseling Kerjaya

Dr Mohd Sani bin Ismail (Ph.D dalam Bimbingan Kerjaya dan Kaunseling)

 • 19 tahun pengalaman dalam membangunkan Psikometrik dan Kaunseling
 • Pensyarah Kanan di Pusat Pengajian Usuluddin, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin, Kampus Gong Badak, 21300 Kuala Nerus, Terengganu.
 • Pakar dalam Kaunseling dan Psikoterapi, dan Psikometrik

Puan Sharifah Hanizah Bt Syed Jaafar (Masters dalam Bimbingan dan Kaunseling)

 • 20 tahun pengalaman sebagai kaunselor bimbingan karier bagi sekolah dan kolej
 • Panel instrumen psikometrik dengan Lembaga Peperiksaan
 • Pegawai Utama KPM dalam Penilaian Psikometrik KPM

Pakar Pengukuran

Dr Zainuriyah Bt Abdul Khatab (Ph.D dalam Pengukuran dan Instrumen)

 • Pengalaman 15 tahun dalam ujian
 • Pegawai Penyelidik di Jabatan Dasar, Lembaga Peperiksaan Malaysia
 • Berpengalaman dalam membangunkan ujian psikometrik
 • Pakar untuk pemantauan dan penilaian di LeapEd Services, Perunding untuk transformasi sekolah

Ambil Ujian Psikometrik Sekarang

Permohonan anda untuk program sesuai merupakan langkah penting dalam hidup anda. Dan kami berada di sini untuk memberikan sokongan penuh kami!

Mulakan kerjaya kegemaran anda di masa hadapan dengan program yang anda minati, mulakan dengan mengambil ujian individu ini dahulu untuk mengetahuinya.

Beritahu kami siapa anda & hubungi kami

Pengambilan Pelajar

[email protected]

Bercakap Dengan Pegawai
Khidmat Pelanggan Kami

[email protected]

Close Menu