Close Menu

Upstream (Maintenance) / Maintenance (Offshore)

 
 Upstream (Maintenance) /  Maintenance (Offshore)
 

Upstream (Maintenance) / Maintenance (Offshore)

Tahap tahap

 
OG-017-1
Penyelenggaraan Instrumen (Pesisiran Pantai)(Minyak, Gas & Petrokimia)
OG-018-1
Penyelenggaraan Mekanikal (Pesisiran Pantai)
OG-019-1
Penyelenggaraan Elektrik(Pesisiran Pantai)(Minyak, Gas & Petrokimia)
OG-017-2
Penyelenggaraan Instrumen (Pesisiran Pantai)(Minyak, Gas & Petrokimia)
OG-018-2
Penyelenggaraan Mekanikal (Pesisiran Pantai)
OG-019-2
Penyelenggaraan Elektrik(Pesisiran Pantai)(Minyak, Gas & Petrokimia)
OG-017-3
Penyelenggaraan Instrumen (Pesisiran Pantai)(Minyak, Gas & Petrokimia)
OG-018-3
Penyeliaan Penyelenggaraan Mekanikal (Pesisiran Pantai)
OG-019-3
Penyelenggaraan Elektrik(Pesisiran Pantai)(Minyak, Gas & Petrokimia)
Tiada
 
Tiada
 
 

Peluang Latihan

Tiada Pusat Bertauliah pada masa ini