Close Menu

PUSAT PEMBANGUNAN KEMAHIRAN PULAU PINANG (PSDC)

Informasi Lanjut Institusi Ini

PSDC (Pusat Pembangunan Kemahiran Pulau Pinang) ditubuhkan pada tahun 1989 dan merupakan tripartit pertama, latihan kemahiran dan pusat pendidikan di Malaysia. Sejak penubuhannya, PSDC telah berkembang secara fenomenal untuk menjadi institusi pembelajaran utama di negara ini, yang berdedikasi untuk memenuhi keperluan sumber manusia segera dari komuniti perniagaan dan untuk menyokong dan memperkuat keperluan perniagaan. Ia telah mencapai pengiktirafan kebangsaan dan antarabangsa sebagai satu contoh yang benar-benar berjaya dalam pembelajaran bersama dan sebuah institusi model bagi pembangunan sumber manusia yang dicontohi di dalam dan di luar Malaysia.

Sepanjang tempoh 20 tahun, Pusat telah melatih lebih daripada 150,000 peserta melalui lebih daripada 7,000 kursus; merintis inisiatif pembangunan industri tempatan; dibantu dalam input dan perumusan dasar negara berkaitan pembangunan modal insan dan menyumbang langsung kepada inisiatif transformasi tenaga kerja Malaysia.

Sejajar dengan komitmennya untuk menyokong pertumbuhan dan pembangunan industri tempatan, PSDC tetap berdedikasi dalam matlamatnya untuk menyediakan program latihan dan perkhidmatan yang berkualiti kepada PKS. Pada tahun 2010, ia melaksanakan PSDC 3.0, satu strategi yang menyokong permulaan Industri 3.0, kemunculan aktiviti Penyelidikan Teknologi dan Rekabentuk dan Pembangunan Teknologi Tinggi dalam bidang pembuatan dan perkhidmatannya yang berkaitan. Dengan pendekatan uniknya yang menggabungkan Model Ekonomi Baru dan 1Malaysia: Orang Pertama, konsep Prestasi Sekarang, PSDC terus menyediakan kemudahan Perkhidmatan Berkongsi yang mewah dan mempromosikan aktiviti Reka Bentuk dan Pembangunan yang penting untuk memenuhi keperluan dan permintaan industri semasa.

Alamat

No. 1, Jalan Sultan Azlan Shah Bandar Bayan Baru 11900 Bayan Baru Pp

Informasi Lanjut Institusi Ini

Alamat

No. 1, Jalan Sultan Azlan Shah Bandar Bayan Baru 11900 Bayan Baru Pp

Lain-Lain Kursus Kemahiran Yang Ditawarkan

Bidang Kepakaran

Nama Laluan Kerjaya [ Kod ]

Operasi Pengagihan Air [ CM-021-2 ]

Penyeliaan Pengagihan Air [ CM-021-3 ]

Pengurusan Operasi Pengagihan Air [ CM-021-4 ]

Pengurusan Pengagihan Air [ CM-021-5 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Nama Laluan Kerjaya [ Kod ]

Juruteknik Instrumentasi Agihan Air [ CM-020-2 ]

Juruteknik Kanan Instrumentasi Agihan Air [ CM-020-3 ]

Eksekutif Instrumentasi Agihan Air [ CM-020-4 ]

Pengurus Instrumentasi Agihan Air [ CM-020-5 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Nama Laluan Kerjaya [ Kod ]

Perkhidmatan Operasi Rawatan Air [ CM-060-2 ]

Penyeliaan Operasi Rawatan Air [ CM-060-3 ]

Pengurusan Operasi Loji Pemprosesan Air [ CM-060-4 ]

Pengurusan Operasi Loji Pemprosesan Air [ CM-060-5 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?