Close Menu

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)

Informasi Lanjut Institusi Ini

Sebuah institusi pengajian yang telah berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, dalam menyediakan kursus pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional (TVET) untuk para pelajar, sesuai dengan standard pekerjaan yang diiktiraf, dengan penekanan kepada komponen praktikal, kemahiran psikomotor dan pendedahan kepada latihan di industri.

Alamat

43400 Serdang Selangor

Informasi Lanjut Institusi Ini

Alamat

43400 Serdang Selangor

Kursus Kemahiran Ditawarkan

Bidang Kepakaran

Bacelor Sains (Pengurusan dan Perkhidmatan Makanan)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 128 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Accountancy

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 138 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Agricultural Science

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 127 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Agricultural Science

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 136 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Agriculture (Acuaculture)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 131 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Agriculture (Animal Science)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 135 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Agriculture (Animal Science)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 136 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Agriculture (Aquaculture)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 131 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Arts (Arabic)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Arts (Bangladesh)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Arts (English Language)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Arts (English Language)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 122 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Arts (English Literature)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Arts (English Literature)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 122 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Arts (Foreign Language)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Arts (Foreign Language)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 122 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Arts (French)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Arts (German)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Arts (Japanese Language)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Arts (Korean Language)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Arts (Malay Language and Linguistics)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Arts (Malay Language and Linguistics)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 122 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Arts (Malay Language)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Arts (Malay Literature)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Arts (Malay Literature)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 122 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Arts (Mandarin)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Arts (Myanmar)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Arts (Spanish Language)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Arts (Tamil)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Arts (Thailand Language)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Bioindustrial Science

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 131 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Business Administration

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 121 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Business Administration

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 125 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Communication

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 100 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Communication

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 122 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Computer Science

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 120 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Computer Science

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 123 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Consumer Studies

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 123 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Consumer Studies

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 125 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Design (Industrial Design)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 117 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Design (Industrial Design)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 130 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Economic

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 120 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Economics

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 135 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Education (Agricultural Science)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 133 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Education (Agricultural Science)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 135 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Education (Guidance and Counselling)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 135 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Education (Guidance and Counselling)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 137 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Education (Home Science)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 135 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Education (Information Technology)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 132 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Education (Moral Education)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 135 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Education (Moral Studies)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 135 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Education (Physical Education)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 135 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Education (Physical Education)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 135 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Education (Primary School Education) with Honours

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 138 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Education (Teaching of English as a Second Language)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 132 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Education (the Teaching of Bahasa Malaysia as a First Language)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 135 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Education (the Teaching of English as a Second Language)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 132 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Engineering (Aerospace)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 140 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Engineering (Agricultural and Biosystem)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 140 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Engineering (Biological and Agricultural)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 139 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Engineering (Chemical)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 140 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Engineering (Civil)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 138 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Engineering (Computer and Communication Systems)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 135 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Engineering (Electrical and Electronics)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 135 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Engineering (Mechanical)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 140 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Engineering (Process and Food)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Environmental Management

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 131 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Environmental Sciences and Technology

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 131 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Food Science and Technology

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 130 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Forestry Science

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 105 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Forestry Science

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 138 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Horticultural Science

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 128 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Horticultural Science

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 136 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Landscape Architecture

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 130 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Music (Music Education)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 132 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Music (Music Performance)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 132 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Music (Music Technology)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 132 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Nursing

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 127 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Nursing

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 141 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Parks and Recreation Science

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 137 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Agribusiness)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 130 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Biomedical Sciences)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 145 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Biotechnology)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 108 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Dietetics)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 137 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Environment)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 102 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Environmental and Occupational Health)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 126 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Environmental and Occupational Health)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 131 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Food Studies)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 135 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Food Studies)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 127 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Honours)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Honours) Biotechnology

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 135 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Honours) Major in Biochemistry

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 106 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Honours) Major in Biochemistry

Course Type [ Credits ]

Degree

[ ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Honours) Major in Biology

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 120 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Honours) Major in Chemistry

Course Type [ Credits ]

Degree

[ ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Honours) Major in Chemistry

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 120 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Honours) Major in Industrial Chemistry

Course Type [ Credits ]

Degree

[ ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Honours) Major in Industrial Chemistry

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 120 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Honours) Major in Instrumentation Science

Course Type [ Credits ]

Degree

[ ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Honours) Major in Instrumentation Science

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 120 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Honours) Major in Material Science

Course Type [ Credits ]

Degree

[ ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Honours) Major in Material Science

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 120 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Honours) Major in Mathematics

Course Type [ Credits ]

Degree

[ ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Honours) Major in Mathematics

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 120 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Honours) Major in Microbiology

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 105 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Honours) Major in Petroleum Chemistry

Course Type [ Credits ]

Degree

[ ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Honours) Major in Petroleum Chemistry

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 120 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Honours) Major in Physics

Course Type [ Credits ]

Degree

[ ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Honours) Major in Physics

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 120 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Honours) Major in Statistic

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 120 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Honours) Major in Statistics

Course Type [ Credits ]

Degree

[ ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Honours) Microbiology

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 125 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Hons)(Cell and Molecular Biology)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 128 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Human Development and Information Technology)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 149 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Human Development and Management)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 151 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Human Development and Management)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 139 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Human Development)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 121 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Human Development)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 121 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Human Resource Development)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 125 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Human Resources Development) Hons

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 108 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Nutrition and Community Health)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 132 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science (Nutrition and Community Health)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 137 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science with Education (Honours) Major in Biology

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 129 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science with Education (Honours) Major in Chemistry

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 129 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science with Education (Honours) Major in Mathematics

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 129 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science with Education (Honours) Major in Physics

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 129 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science with Education (Honours) Major in Statistics

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 129 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science with Education (Hons) Major in Biology

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 129 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science with Education (Hons) Major in Chemistry

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 133 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science with Education (Hons) Major in Mathematics

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 131 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science with Education (Hons) Major in Physics

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 133 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Science with Education (Hons) Major in Statistics

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 131 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Wood Science Technology

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 136 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Wood Science Technology

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 135 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor Science (Biomedical Sciences)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 132 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor Science Bioindustry

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 100 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Diploma in Agribusiness

Course Type [ Credits ]

Diploma

[ 102 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Diploma in Agribusiness

Course Type [ Credits ]

Diploma

[ 104 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Diploma in Agricultural Engineering

Course Type [ Credits ]

Diploma

[ 105 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Diploma in Agriculture

Course Type [ Credits ]

Diploma

[ 99 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Diploma in Agriculture

Course Type [ Credits ]

Diploma

[ 103 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Diploma in Animal Health and Production

Course Type [ Credits ]

Diploma

[ 90 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Diploma in Animal Health and Production

Course Type [ Credits ]

Diploma

[ 112 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Diploma in Business Management

Course Type [ Credits ]

Diploma

[ 90 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Diploma in Computer Science

Course Type [ Credits ]

Diploma

[ 90 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Diploma in Engineering (Agricultural)

Course Type [ Credits ]

Diploma

[ 103 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Diploma in Engineering (Emergency and Safety)

Course Type [ Credits ]

Diploma

[ 90 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Diploma in Fisheries

Course Type [ Credits ]

Diploma

[ 90 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Diploma in Fisheries

Course Type [ Credits ]

Diploma

[ 103 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Diploma in Food Estate Management

Course Type [ Credits ]

Diploma

[ 104 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Diploma in Forestry

Course Type [ Credits ]

Diploma

[ 90 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Diploma in Forestry

Course Type [ Credits ]

Diploma

[ 103 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Diploma in Human Development

Course Type [ Credits ]

Diploma

[ 90 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Diploma in Youth in Development Work

Course Type [ Credits ]

Diploma

[ 93 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Diploma of Education

Course Type [ Credits ]

Diploma

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Diploma of Food Estate Management

Course Type [ Credits ]

Diploma

[ 100 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doctor of Medicine

Course Type [ Credits ]

Doctorate of Philosophy

[ NA ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doctor of Medicine

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 192 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doctor of Medicine (MD)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 192 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doctor of Philosophy

Course Type [ Credits ]

Doctorate of Philosophy

[ ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doctor of Veterinary Medicine

Course Type [ Credits ]

Doctorate of Philosophy

[ 160 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Master in Land Resource Management

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Master in Plantation Management

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Master of Agriculture Science

Course Type [ Credits ]

Masters

[ ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Master of Applied Linguistics

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Master of Applied Statistics

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?