Close Menu

UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (IIUM) (KL)

Informasi Lanjut Institusi Ini

Sebuah institusi pengajian yang telah berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, dalam menyediakan kursus pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional (TVET) untuk para pelajar, sesuai dengan standard pekerjaan yang diiktiraf, dengan penekanan kepada komponen praktikal, kemahiran psikomotor dan pendedahan kepada latihan di industri.

Alamat

Jalan Gombak 53100 Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Informasi Lanjut Institusi Ini

Alamat

Jalan Gombak 53100 Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Kursus Kemahiran Ditawarkan

Bidang Kepakaran

Bachelor of Education (Guidance and Counselling) (Honours)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 145 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Education (Teaching English as a Second Language for Primary School) (Honours)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 145 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Bachelor of Education (Teaching English as a Second Language for Secondary School) (Honours)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 145 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

BEng (Hons) Aerospace

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 142 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

BEng (Hons) Mechatronics

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 140 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

BEng (Materials) (Hons)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 139 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Diploma Undang-undang dan Sains Koreksional

Course Type [ Credits ]

Diploma

[ 90 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah - Komunikasi

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ 100 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah - Pengajian Bahasa Inggeris

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ 100 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah - Pengajian Kesusasteraan Inggeris

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ 100 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah - Pengajian Linguistik Arab

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ 100 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah - Psikologi

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ 100 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah - Sains Politik

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ 100 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah - Sejarah dan Tamadun

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ 100 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah - Sosiologi dan Antropologi

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ 100 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah (Alam Bina)

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ NA ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah (Biosains)

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ NA ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah (Bioteknologi)

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ NA ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah (Budaya Kerohanian Islam dan Masyarakat Semasa)

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ 94 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah (Ekonomi)

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ 80 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah (Falsafah, Etika dan Isu-isu Semasa)

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ 94 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah (Isu-isu Dunia Islam)

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ 94 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah (Kejuruteraan)

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ NA ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah (Pemikiran Islam)

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ 94 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah (Pendidikan)

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ 60 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah (Pentadbiran Perniagaan)

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ 80 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah (Peradaban Islam dan lain-lain Peradaban)

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ 94 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah (Perakaunan)

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ 80 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah (Perbankan dan Kewangan Islam)

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ NA ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah (Sains Bioperubatan)

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ NA ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah (Sains Islam)

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ 94 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah (Sains Kesihatan)

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ NA ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah (Sains Komputer)

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ NA ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah (Sains Teoritikal dan Pengkomputeran)

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ NA ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah (Tamadun Islam)

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ 94 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah (Teknologi Maklumat)

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ NA ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah (Undang-undang)

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ NA ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah Ilmu Wahyu dan Warisan Islam (Fikah dan Usul Fikah)

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ 100 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah Ilmu Wahyu dan Warisan Islam (Usuluddin dan Perbandingan Agama)

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ 100 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah Sains Farmaseutikal (Amalan Farmasi)

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ NA ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah Sains Farmaseutikal (Farmakologi)

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ NA ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah Sains Farmaseutikal (Fisiologi)

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ NA ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah Sains Farmaseutikal (Kimia Farmaseutikal)

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ NA ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah Sains Farmaseutikal (Teknologi Farmaseutikal)

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ NA ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Doktor Falsafah Sains Perubatan

Course Type [ Credits ]

Ijazah Kedoktoran

[ 54 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Bioteknologi (Kepujian)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 134 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Dietetik (Kepujian)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 139 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 128 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 153 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Ilmu Wahyu dan Warisan Islam (Kepujian) (Fikah dan Usul Fikah)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 120 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Ilmu Wahyu dan Warisan Islam (Kepujian) (Pengajian Quran dan Sunnah)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 120 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Ilmu Wahyu dan Warisan Islam (Usuluddin dan Perbandingan Agama) (Kepujian)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 120 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 134 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Biokimia-Bioteknologi (Kepujian)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 142 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Komputer dan Maklumat

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 144 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Komunikasi (Kepujian)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 142 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal - Automotif (Kepujian)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 141 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 142 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Optometri (Kepujian)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 145 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan Dan Kaunseling) (Kepujian)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 145 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pengajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 145 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 145 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam - Sekolah Menengah) (Kepujian)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 145 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Moral) (Kepujian)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 145 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengurusan Pendidikan) (Kepujian)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 145 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 128 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Perakaunan Dengan Kepujian

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 148 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 141 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Perubatan & Pembedahan

Course Type [ Credits ]

Degree

[ NA ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Radiografi dan Pengimejan Diagnostik (Kepujian)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 139 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Sains (Pengajian Senibina) Dengan Kepujian

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 121 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Sains Bioperubatan (Kepujian)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 134 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Bahasa dan Kesusasteraan Arab) (Kepujian)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 122 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Kepujian) (Psikologi)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 121 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Kepujian) dalam bidang: Bahasa & Kesusasteraan Inggeris

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 121 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Kepujian) dalam bidang: Komunikasi

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 121 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Kepujian) dalam bidang: Sains Politik

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 121 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Kepujian) dalam bidang: Sejarah & Tamadun

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 121 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Kepujian) dalam bidang: Sosiologi & Antropologi

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 121 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 125 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Sains Matematik (Kepujian)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 134 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Senibina Landskap Dengan Kepujian

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 141 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat dengan Kepujian

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 128 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Undang-undang (Syariah)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 197 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang Dengan Kepujian

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 151 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana (Peradaban Islam dan lain-lain Peradaban)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Ekonomi

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 42 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Ilmu Wahyu dan Warisan Islam - Fikah dan Usul Fikah

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Ilmu Wahyu dan Warisan Islam - Pengajian Quran dan Sunnah

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Ilmu Wahyu dan Warisan Islam - Usuluddin dan Perbandingan Agama

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Muda (Kepujian) Ukur Bahan

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 154 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam - Sekolah Rendah) (Kepujian)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 145 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 120 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Muda Sains (Kewangan Islam) (Kepujian)

Course Type [ Credits ]

Degree

[ 128 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Pendidikan (Asas Sosial Pendidikan)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 42 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 66 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Pendidikan (Kurikulum dan Pengajaran)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 42 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Arab untuk Penutur Bukan Arab)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 42 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Pendidikan (Pengajaran Cara-cara Berfikir)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 42 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Pendidikan (Pengajaran Pendidikan Islam)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 42 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 42 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 42 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Pendidikan (Teknologi Pengajaran)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 42 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Pengurusan

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 42 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Pengurusan Perlindungan Keselamatan

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Pentadbiran Perniagaan

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 48 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Perniagaan Pembinaan)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 42 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Perancangan Bandar dan Wilayah

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 42 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains (Alam Bina)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ NA ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains (Biosains)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ NA ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains (Bioteknologi)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ NA ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains (Farmasi Industri)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains (Kejuruteraan Automotif)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 44 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains (Kejuruteraan Bahan)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 36 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains (Kejuruteraan Bioteknologi)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 44 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains (Kejuruteraan Elektronik)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains (Kejuruteraan Komputer dan Maklumat)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains (Kejuruteraan Komunikasi)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains (Kejuruteraan Mekanikal)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains (Kejuruteraan Mekatronik)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 44 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains (Kejuruteraan Pembuatan)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 36 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains (Kewangan)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 42 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains (Pemasaran)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 42 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains (Pengurusan Aset dan Kemudahan)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 42 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains (Perakaunan)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains (Perbankan dan Kewangan Islam)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 42 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains (Sains Bioperubatan)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ NA ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains (Sains Teoritikal dan Perkomputeran)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ NA ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains Farmaseutikal (Amalan Farmasi)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ NA ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains Farmaseutikal (Fisiologi)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ NA ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains Farmaseutikal (Kimia Farmaseutikal)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ NA ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains Farmaseutikal (Teknologi Farmaseutikal)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ NA ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 42 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains Kemanusiaan - Komunikasi

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains Kemanusiaan - Linguistik Gunaan

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains Kemanusiaan - Pengajian Bahasa Inggeris

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains Kemanusiaan - Pengajian Kesusasteraan Inggeris

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains Kemanusiaan - Psikologi

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 42 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains Kemanusiaan - Sains Politik

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 42 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains Kemanusiaan - Sejarah dan Tamadun

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains Kemanusiaan - Sosiologi dan Antropologi

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 42 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains Kesihatan

Course Type [ Credits ]

Masters

[ NA ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains Komputer

Course Type [ Credits ]

Masters

[ NA ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains Perpustakaan dan Maklumat

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sains Perubatan

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sastera - Pengajaran Bahasa Arab sebagai Bahasa Kedua

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sastera - Pengajian Kesusasteraan Arab

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 42 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sastera - Pengajian Linguistik Arab

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sastera (Budaya Kerohanian Islam dan Masyarakat Semasa)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sastera (Falsafah, Etika dan Isu-isu Semasa)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sastera (Isu-isu Dunia Islam)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sastera (Pemikiran Islam)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sastera (Sains Islam)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Sastera (Tamadun Islam)

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Teknologi Maklumat

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Undang-undang dalam Kewangan dan Perbankan Islam

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Undang-undang dalam Pentadbiran Undang-undang Islam

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Undang-undang dalam Undang-undang Antarabangsa

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Undang-undang dalam Undang-undang Perniagaan

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sarjana Undang-undang Perbandingan

Course Type [ Credits ]

Masters

[ 40 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?