Close Menu

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

Informasi Lanjut Institusi Ini

Sebuah institusi pengajian yang telah berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, dalam menyediakan kursus pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional (TVET) untuk para pelajar, sesuai dengan standard pekerjaan yang diiktiraf, dengan penekanan kepada komponen praktikal, kemahiran psikomotor dan pendedahan kepada latihan di industri.

Alamat

Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1, Enterprise Building 3, Blok 2200, Jalan Persiaran APEC Cyber 6 63000 Cyberjaya Selangor.

Informasi Lanjut Institusi Ini

Alamat

Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1, Enterprise Building 3, Blok 2200, Jalan Persiaran APEC Cyber 6 63000 Cyberjaya Selangor.

Kursus Kemahiran Ditawarkan

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah)

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 133 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah)

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 133 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua) Pendidikan Rendah

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 133 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Bahasa Arab Pendidikan Rendah)

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 133 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Bahasa Cina Pendidikan Rendah)

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 133 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah)

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 133 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Bahasa Tamil Pendidikan Rendah)

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 133 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Matematik Pendidikan Rendah)

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 133 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 133 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah)

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 133 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Pendidikan Khas - Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah)

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 133 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Pendidikan Khas - Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah)

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 133 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah)

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 133 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Pendidikan Prasekolah)

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 133 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah)

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 133 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Pengajian Sosial Pendidikan Rendah)

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 133 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Reka Bentuk dan Teknologi - Pendidikan Rendah)

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 133 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Sains Pendidikan Rendah)

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 133 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 75 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?