Close Menu

INSTITUT KEMAHIRAN MARA TAN SRI YAHAYA AHMAD, PEKAN

Informasi Lanjut Institusi Ini

Sebuah institusi pengajian yang telah berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, dalam menyediakan kursus pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional (TVET) untuk para pelajar, sesuai dengan standard pekerjaan yang diiktiraf, dengan penekanan kepada komponen praktikal, kemahiran psikomotor dan pendedahan kepada latihan di industri.

Alamat

Kawasan Perindustrian Peramu Jaya 26600 Pekan Pahang.

Informasi Lanjut Institusi Ini

Alamat

Kawasan Perindustrian Peramu Jaya 26600 Pekan Pahang.

Kursus Kemahiran Ditawarkan

Bidang Kepakaran

Sijil Senibina

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 65 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sijil Senibina

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 62-66 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 65 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 60-61 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif (Komersial)

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 62/63 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif (Komersil)

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 65 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sijil Teknologi Kejuruteraan Bangunan

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 62-63 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sijil Teknologi Kejuruteraan Bangunan

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 69 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik Dan Industri)

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 65 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik dan Industri)

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 64-65 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 86 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 75-77 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Industri)

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 64-65 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Industri)

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 64 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sijil Teknologi Kejuruteraan Komputer

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 64 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan Rekabentuk)

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 62/63 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan Rekabentuk)

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 65 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekatronik

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 64-65 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekatronik

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 66 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sijil Teknologi Kejuruteraan Pembuatan

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 66 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sijil Teknologi Kejuruteraan Pembuatan

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 62-63 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?