Sijil Kemahiran Malaysia dan Keranka Kelayakan Malaysia (KKM)

Apakah Sijil Kemahiran Malaysia?

Sijil Kemahiran Malaysia dilaksanakan berdasarkan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK) yang dibangunkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) di bawah Kementerian Sumber Manusia. Sijil Kemahiran Malaysia adalah Sijil yang dikeluarkan oleh JPK bagi program latihan kemahiran di pusat-pusat bertauliah JPK.

Apakah Kerangka Kelayakan Malaysia?

Manakala Kerangka Kelayakan Malaysia atau KKM ialah sistem kelayakan yang ditawarkan di peringkat kebangsaan dan ditanda aras dengan amalan terbaik antarabangsa. Ia di uruskan oleh Agensi Kelayakan Malaysia (AKM), sebuah badan berkanun di bawah kementerian Pengajian Tinggi (KPT).

Sektor Penganugerahan Kelayakan

Kerangka ini membahagikan semua kelayakan kepada tiga sektor, yang berhubung kait dengan jenis institusi yang menawarkan kursus dalam:

 • Sektor Kemahiran
 1. Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 1-3
 2. Diploma Kemahiran Malaysia Tahap 4
 3. Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia Tahap 5
 • Sektor Vokasional dan Teknikal
 1. Sijil
 2. Diploma
 3. Diploma Lanjutan
 • Sektor Pengajian Tinggi
 1. Sijil
 2. Diploma
 3. Diploma Lanjutan
 4. Sijil Siswazah & Diploma Siswazah
 5. Ijazah Sarjana Muda
 6. Sijil Pascasiswazah & Diploma Pascasiswazah
 7. Ijazah
 8. Sarjana
 9. Ijazah Kedoktoran

 

Tahap-tahap Kelayakan

Sijil Kemahiran

Persijilan ini menawarkan lima (5) tahap persijilan iaitu :

 1. Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 1
 2. Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2
 3. Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3
 4. Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4
 5. Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) Tahap 5

Sijil ini diberikan sebagai sijil pengiktirafan formal kepada individu yang menunjukkan keupayaan yang diperoleh atau diamalkan dengan cekap untuk melakukan sesuatu tugas atau kerja, biasanya dalam bentuk kemahiran asas vokasional. Kriteria dan piawaian SKM dinyatakan dengan jelas melalui kelayakan yang lebih tinggi untuk membolehkan pemegang sijil ini maju dari tahap separuh mahir ke tahap mahir, hinggalah ke fungsi penyeliaan, eksekutif dan pengurusan.

Sijil ini dapat diperoleh melalui:

 • Pusat Latihan Bertauliah JPK

Mengikuti program atau kursus latihan tetap oleh kolej komuniti dan Pusat Latihan Bertauliah JPK

 • Program Latihan Dual Nasional

Skim perantisan yang dikendalikan dalam industri dan di institusi latihan kemahiran awam

 • Pentauliahan Pencapaian Terdahulu

Pengiktirafan pembelajaran terdahulu, iaitu kemahiran yang diperoleh sama ada melalui pekerjaan atau latihan terdahulu akan dinilai.

Tiada syarat kredit minimum ditetapkan untuk Sijil Kemahiran dan ia diberi berdasarkan kemahiran yang dinilai dan tahap yang dicapai.

Sijil Vokasional dan Teknikal

Sijil Vokasional dan Teknikal menyediakan para pelajar dengan tugas teknikal yang khusus dan merupakan permulaan kepada latihan lanjutan dalam bidang yang dipilih. Program ini biasanya berdasarkan latihan setempat (in situ) di institusi latihan dan mengadungi sekurang-sekurang 25% kandungan vokasional atau teknikal. Minimum 60 kredit disyorkan untuk mendapatkan sijil vokasional atau teknikal dengan jayanya. Kursus ini biasanya ditawarkan oleh kolej komuniti, politeknik dan penyedia swasta bertauliah.

Kursus Asas atau Kursus Persediaan Universiti

Kursus asas atau kursus persediaan universiti seperti Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM), Matrikulasi dan Sijil Asas tidak ada dalam KKM kerana ia merupakan kelayakan kemasukan ke universiti. Walau bagaimanapun, KKM menentukan piawaian untuk sijil ini bagi memastikan kebolehbandingan dan pemiawaian keupayaan para pelajar.

Diploma

Diploma Pengajian Tinggi, Vokasional, Teknikal dan Kemahiran

Diploma Pengajian Tinggi, Vokasional, Teknikal dan Kemahiran merangkumi pelbagai jenis keupayaan dan tanggunjawab, yang pada akhirnya, akan menjurus kepada satu kerjaya. Pengajian tahap diploma menyeimbangkan penerapan teori dan praktikal, serta menekankan tentang pemupukan nilai, etika dan sikap yang perlu dalam bidang yang berkaitan. Minimum 90 kredit disyorkan untuk menamatkan pengajian Diploma dengan jayanya. Kursus ini biasanya ditawarkan oleh politeknik, universiti dan penyedia swasta bertauliah

Diploma Lanjutan Kemahiran dan Diploma Lanjutan

Diploma Lanjutan Kemahiran dan Diploma Lanjutan ialah kelayakan khusus, yang menunjukkan individu itu mempunyai pengetahuan, kemahiran praktikal, kebolehan mengurus serta tanggungjawab yang lebih kompleks dan tinggi daripada yang diharapkan pada tahap diploma.

Minimum 40 kredit disyorkan untuk menamatkan Diploma Lanjutan dengan jayanya. Kursus ini biasanya ditawarkan oleh politeknik, universiti dan penyedia swasta bertauliah.

Tahap Ijazah

Ijazah Sarjana Muda

Ijazah Sarjana Muda menyediakan pelajar dengan pekerjaan am, kemasukan ke program pascasiswazah dan penyelidikan serta kerjaya berkemahiran tinggi. Ia membolehkan individu menggandingkan tanggungjawab yang memerlukan autonomi yang lebih luas untuk membuat keputusan professional. Minimum 20 kredit disyorkan untuk menamatkan Ijazah Sarjana Muda dengan jayanya. Kursus ini biasanya di tawarkan oleh university dan penyedia swasta bertauliah.

 Ijazah Sarjana

Ijazah Sarjana memberikan lanjutan terhadap pengetahuan kemahiran dan keupayaan yang diperoleh pada tahap Ijazah Sarjana Muda. Kemasukan ke Ijazah Sarjana biasanya berdasarkan keupayaan yang terbukti bagi mengikuti pengajian pascasiswazah dalam bidang yang dipilih. Minimum 40 kredit disyorkan untuk menamatkan Ijazah Sarjana dengan jayanya. Ijazah Sarjana yang diperoleh melalui penyelidikan tidak mempunyai nilai kredit dan ia dianugerahkan berdasarkan penilaian dan merit. Kursus ini biasanya ditawarkan oleh university dan penyedia swasta bertauliah.

Ijazah Kedoktoran

Ijazah Kedoktoran memberikan pengukuhan terhadap pengetahuan, kemahiran dan keupayaan yang diperoleh pada tahap Ijazah Sarjana. Secara amnya, ia mempersiapkan pelajar dengan keupayaan untuk menjalankan penyelidikan secara bebas dan menghendaki pelajar memberikan sumbangan dalam penyelidikan asal melalui disertasi yang mendalam yang dibentangkan dan dipertahankan mengikut piawaian yang diiktiraf di peringkat antarabangsa termasuklah yang diterbitkan dalam terbitan yang dirujuk di seluruh dunia. Kursus ini biasanya ditawarkan secara eksklusif oleh universiti.

Laluan Pendidikan Sepanjang Hayat

Diploma Lanjutan

Diploma Lanjutan ialah kelayakan khusus yang menunjukkan individu itu mempunyai pengetahuan, kemahiran praktikal, keupayaan mengurus serta tanggungjawab yang lebih kompleks dan tinggi daripada yang diharapkan pada tahap diploma. Minimum 40 kredit disyorkan untuk menamatkan Diploma Lanjutan dengan jayanya.

Sijil Siswazah dan Diploma Siswazah

Sijil Siswazah dan Diploma Siswazah ialah kelayakan yang mempunyai kecekapan pada tahap Ijazah Sarjana Muda. Perbezaan antara Sijil Siswazah dengan Diploma Siswazah adalah pada nilai kreditnya. Kelayakan ini dianugerahkan setelah tamat pengajian atau latihan formal, pengiktirafan pengalaman kerja, termasuk kerja sukarela atau secara gabungan.

Sijil Siswazah dan Diploma Siswazah digunakan untuk tujuan seperti mengembangkan pembangunan profesional, menukar bidang latihan atau kepakaran dan sebagai kelayakan kemasukan ke tahap yang lebih tinggi dengan pemindahan kredit yang dibenarkan. Ia dianugerahkan tanpa mengambil kira kelayakan pemegang yang terdahulu dan bergantung pada matlamat kelayakan.

Minimum 30 kredit disyorkan untuk menamatkan Sijil Siswazah dengan jayanya, manakala minimum 60 kredit disyorkan untuk menamatkan Diploma Siswazah. Kursus ini biasanya ditawarkan oleh universiti dan penyedia swasta bertauliah.

Sijil Pacasiswazah dan Diploma Pascasiswazah

Sijil Pacasiswazah dan Diploma Pascasiswazah ialah kelayakan yang mempunyai kecekapan sekurang-kurangnya pada peringkat Ijazah Sarjana dan diperoleh selepas memperoleh kelayakan yang setara dengan Ijazah Sarjana Muda. Sebahagian besar kredit adalah pada tahap Ijazah Sarjana dalam bidang pengajian yang berkaitan, kemahiran yang berterusan atau pengkhususan, Perbezaan antara Sijil Pascasiswazah dengan Diploma Pascasiswazah adalah pada nilai kreditnya. Dalam bidang profesional, kelayakan biasanya dianugerahkan apabila pengamal menamatkan pengajian profesional berterusan atau latihan lanjutan yang lebih bersifat prefesional daripada akademik, agar dapat dikenali dan diiktiraf sebagai pakar. Minimum 20 kredit disyorkan untuk menamatkan Sijl Siswazah dengan jayanya, manakala minimum 30 kredit disyorkan untuk menamatkan Diploma Siswazah. Kursus ini biasanya ditawarkan oleh universiti dan penyedia swasta bertauliah.

Kerangka Kelayakan Malaysia

Sumber: Petikan dari Direktori Profession Kemahiraan Panduan TVET

Leave a Reply

Close Menu