Pelan Induk TVET (Pendidikan Teknikal & Latihan Vokasional)

Pelan Induk TVET (Pendidikan Teknikal & Latihan Vokasional)

Sejak satu dekad yang lalu, rata-rata Malaysia terpaksa menghadapi tekanan inflasi serta kos yang meningkatkan secara mendadak, sedangkan purata pendapatan tidak menampakan kenaikan. Ia tidak penah berlaku sebelum ini. Sebelum krisis ekonomi Asia pada 1997, Malaysia merupakan salah satu peneraju ekonomi di rantau ini. Purata pertumbuhan tahunan KDNK Malaysia ialah 9.1, jauh lebih tinggi daripada purata KDNK di rantau ini, iaitu sebanyak 6.0. Selepas krisis tersebut, pertumbuhan KDNK Malaysia jatuh kepada 5.5, tinggi sedikit berbanding purata KDNK di rantau ini sebanyak 5.0.

Ini telah menyebabkan purata rakyat Malaysia terperangkap dalam kategori pendapatan pertengahan. Ketika negara seperti Korea, Slovakia, Republik Czech dan Poland berjaya melangkah masuk ke zon pendapatan tinggi sejak satu dekad yang lalu, purata rakyat Malaysia kekal tidak berubah dalam zon pendapatan (Sumber: Bank Dunia, Analisis NEAC).

Jelaslah, pemulihan ekonomi diperlukan segera sekiranya Malaysia ingin mencapai matlamatnya sebagai sebuah negara ekonomi berpendakan tinggi menjelang 2020. Untuk merealisasikan ini, kerajaan kini mengalihkan tumpuan kepada pendidikan teknikal dan latihan vokasional (TVET)
Ini mungkin satu langkah yang tidak dijangka apabila kerajaan memilih TVET sebagai komponen utama dalam Rancangan Malaysia ke-10. Terutamanya apabila sains, teknologi dan industry pengetahuan diberi kedudukan yang tinggi sejak berapa dekad yang lalu.

Mengapakah berlaku peralihan dalam strategi? Antara sebabnya ialah peluang perkerjaan dalam industri pengetahuan kini semakin tepu. Sebab yang lain pula ialah masyarakat secara amnya lebih bersedia untuk memilih peluang kerjaya dalam bidang vokasional, terutama dengan adanya program televisyen seperti “Masterchef” yang semakin digemari oleh golongan belia. Namun apa yang lebih penting, peralihan strategi ini amat diperlukan kerana Malaysia menghadapi kekurangan modal insan.

Untuk mencapai matlamat sebagai sebuah negara ekonomi berpendapatan tinggi, Malaysia memerlukan tenaga kerja yang mahir. Namun, bilangan ekspatriat mahir di Malaysia semakin berkurangan apabila semakin ramai perkerja mahir ini meninggalkan negara setiap tahun. Tambahan lagi, kita tidak berusaha membangunkan tenaga kerja mahir kita sendiri dengan secukupnya.

Dengan memberikan tumpuan TVET, kerajaan akan dapat membangunkan dan mengekalkan pangkalan data pekerja mahir bertaraf dunia dengan potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Malaysia dan mencapai sebuah negara ekonomi berpendapatan tinggi. Ini akan memperbaiki kehidupan dengan memberi rakyat Malaysia lebih banyak pilihan dan kuasa beli yang lebih tinggi, peluang untuk mobiliti menaik, dan kualiti hidup yang lebih tinggi secara keseluruhannya.

Strategi untuk Mengarusperdanakan TVET sebagai sebahagian daripada Transformasi Ekonomi Malaysia

Mengharapkan pekerja mahir untuk menjadi pendorong tranformasi ekonomi Malaysia merupakan satu tugas yang mencabar. Apa yang paling penting bagi mencapai matlamat ini ialah TVET perlu diarusperdanakan dalam system pendidikan kita. Ini bermakna pendaftaran pelajar untuk TVET perlu ditambah, kelayakan latihan yang lebih tinggi perlu disediakan untuk meningkatkan kemahiran, dan peluang kerjaya perlulah lebih menarik.

Oleh yang demikian, kerajaan kini mengamalkan strategi bersepadu dalam penbangunan perkeja mahir tiga-tahap untuk mengarusperdanakan TVET.

Tahap pertama memberikan tumpuan kepada penyusunan semula sistem pendidikan dari peringkat awal kanak-kanak hinggalah peringkat atas pendidikan menegah atas. Ini termasuklah melahirkan pemimpin sekolah yang unggul bagi menarik minat dan membagunkan guru cemerlang. Seturusnya kanak-kanak akan dipupuk dari usia muda untuk mengejar impian dan minat mereka yang mempunyai nilai serta peluang yang sama dalam subjek akademik dan vokasional.

Dengan memupuk minat, nilai dan peluang yang sama dari usia muda lagi, kerajaan mempunyai matlamat untuk menambah bilangan lepasan SPM yang memilih untuk mendaftarkan dalam TVET dan kerjaya vokasional. Pada masa ini, kurang daripada 25% lepasan SPM yang memilih TVET.

Tahap kedua memberikan tumpuan kepada meningkatkan kemahiran lulusan TVET untuk meningkatkan kebolehgajian. Pada masa ini, institut TVET tidak beroperasi pada keupayaan yang maksimum. Ini memberikan peluang yang lebih luas untuk menyediakan suatu bentuk kelayakan vokasional yang lebih tinggi di peringkat tinggi, yang merangkumi universiti, kolej, politeknik, kolej komuniti dan institusi TVET.

Tahap terakhir strategi pembangunan perkerja mahir TVET kerajaan adalah untuk membuat transformasi pasaran buruh dan menjadikan kerjaya vokasional sebagai satu kerjaya yang menarik dan dihormati. Untuk mencapai ini, kerajaan akan memberikan tumpuan kepada transformasi pasaran buruh dalam bidang utama ekonomi yang dikenal pasti, yang akan dapat memberikan kesan yang ketara terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia.

Bidang ini termasuk borong, pelancongan, perkhidmatan perniagaan, minyak dan gas, elektrik dan elektronik, pendidikan kesihatan, teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), minyak sawit, pertanian dan perkhidmatan kewangan. Dengan menyasarkan pembangunan bidang ini, bilangan pekerjaan tambahan dalam vokasional dianggarkan sebanyak 3.3 juta menjelang 2020.

Kini jelas bahawa untuk maju ke hadapan, pertumbuhan ekonomi negara kita memerlukan lebih ramai bilangan lulusan TVET. Dengan strategi bersepadu dalam pembangunan pekerja mahir tiga-tahap dan reformasi pendidikan ini, kerjaya dalam bidang vokasional tidak hanya akan menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan untuk golongan belia, malah ia akan mewujudkan suatu pilihan kerjaya yang menarik dan di hormati, dan yang penting mendorong pertumbuhan ekonomi negara ini.

Sumber: Petikan dari Direktori Profession Kemahiraan Panduan TVET

Leave a Reply

Close Menu