Apa itu TVET di Malaysia?

Apa itu TVET di Malaysia?

TVET bukanlah satu perkara yang asing di Malaysia. Cuma TVET sering disalah erti sebagai pilihan kedua dan hanya layak untuk individu yang kurang cemerlang dari segi pencapaian akademik. Sebenarnya, stigma itu sudah lapuk ditelan zaman kerana kini graduan program  TVET kian mendapat perhatian oleh majikan.

Sebelum itu, jom kita kenali definisi TVET sendiri. TVET adalah singkatan kepada Technical and Vocational Education Training atau lebih dikenali sebagai Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional. Proses pendidikan TVET adalah lebih menuju ke arah industri yang memerlukan tenaga kerja yang terlatih serta berkemahiran tinggi. 

Di Malaysia, TVET telah diberi nafas baharu untuk mengubah tanggapan dan persepsi negatif ibu bapa dengan kemahiran TVET. Stigma ini adalah biasa memandangkan ramai di antara kita yang lebih menekankan akademik dari dahulu lagi. Skop TVET Malaysia  adalah berlandaskan standard pekerjaan yang diiktiraf, dengan penekanan kepada komponen praktikal, kemahiran psikomotor dan pendedahan kepada latihan di industri.

Masa Hadapan Graduan TVET

Mesti ramai di antara kita yang tidak menyedari bahawa bidang Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) menyediakan peluang pekerjaan yang banyak dengan gaji yang agak lumayan. Menurut kajian, berdasarkan pengesanan graduan TVET Malaysia, permintaan majikan untuk  graduan TVET adalah lebih tinggi iaitu 98 peratus berbanding graduan universiti hanya sebanyak 60 peratus. 

 Sebagai sebuah negara yang sedang pesat membangun, graduan TVET mempunyai peluang yang menguntungkan kerana negara memerlukan ramai tenaga mahir dalam bidang industri. Kebanyakan institusi TVET pula menawarkan kemahiran yang sememangnya menjadi rebutan banyak syarikat pada hari ini. 

Kemahiran-kemahiran ini bukan sahaja memudahkan anda untuk mendapatkan pekerjaan, malah ia dapat membuka peluang kepada diri anda sendiri untuk mencipta peluang pekerjaan baru dengan kemahiran yang sedia ada. Graduan TVET juga berpeluang untuk menjadi usahawan dengan kemahiran tambahan yang sedia ada. 

Bukan itu sahaja, pada semester akhir pelajar akan mengikuti latihan industri yang mendedahkan mereka dengan situasi sebenar alam pekerjaan. Dengan berbekalkan kemahiran dan praktikal yang lengkap, sudah tentu pelajar bidang TVET akan lebih yakin dan mampu menyesuaikan diri dengan cepat. 

Kelebihan Kursus TVET

Apa kelebihan bidang TVET ini? Antara kelebihan bidang vokasional adalah graduan program TVET mampu menguasai pengetahuan dan kemahiran praktikal dengan lebih baik berbanding lulusan program akademik. Apabila anda menceburi bidang vokasional ini, anda dapat meningkatkan kemahiran diri kerana anda akan didedahkan dengan keupayaan sesuatu produk dengan lebih dekat melalui eksperimen atau uji kaji. 

Lebih menarik lagi, sistem pembelajaran TVET tidak membosankan. Berbeza dengan pembelajaran secara teori semata-mata, sistem pembelajaran bidang vokasional menggunakan sistem teknologi dan mesin secara meluas semasa kuliah. Pembelajaran seperti inilah yang membentuk pelajar supaya lebih berkemahiran. 

Selain itu, pelajar bidang TVET juga mampu membentuk sifat-sifat positif sepanjang kursus TVET dijalankan. Contohnya, pelajar TVET selalunya minat untuk mencuba sesuatu yang baru dan berfikir di luar kotak. Majikan lebih tertarik dengan pekerja yang berdaya saing dan tidak mengharapkan kebergantungan kepada majikan semata-mata.

Bukan itu sahaja, pada semester akhir pelajar akan mengikuti latihan industri yang mendedahkan mereka dengan situasi sebenar alam pekerjaan. Dengan berbekalkan kemahiran dan praktikal yang lengkap, sudah tentu pelajar bidang TVET akan lebih yakin dan mampu menyesuaikan diri dengan cepat. 

Dengan perkembangan teknologi semasa serta keperluan tenaga kerja mahir dan separa mahir yang diperlukan oleh industri, maka pelbagai program kemahiran dan teknikal telah ditawarkan. Jadi, berikut kami kongsikan 10 Kursus Kemahiran TVET paling popular di Malaysia.

 1. Perniagaan, Keusahawanan & Kewangan Islam
 2. Teknologi Sistem Komputer
 3. Teknologi Elektrikal, Elektronik & Telekomunikasi, Mekatronik
 4. Hospitaliti, Pelancongan & Kulinari
 5. Seni & Rekabentuk
 6. Teknologi Maklumat, Animasi & Multimedia
 7. Kejuruteraan Awam dan Seni Bina
 8. Teknologi Automotif
 9. Teknologi Kimpalan & Fabrikasi Logam 
 10. Fashion & Dressmaking 

Masih ragu-ragu dengan pengiktirafan kursus TVET ini? Jangan risau kerana pendekatan latihan bagi setiap kursus yang dijalankan adalah berdasarkan format yang ditetapkan oleh agensi dan badan pengiktirafan di Malaysia seperti Malaysian Quality Accreditation (MQA), Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan badan-badan profesional yang lain. 

Apakah Syarat dan Kelayakan Kemasukan TVET?

Anda berminat untuk mengikuti kemahiran TVET? Jom semak kelayakan syarat-syarat kemasukan kursus TVET ini:

 • Calon adalah Warganegara Malaysia.
 • Calon mestilah murid yang bersekolah di Sekolah Kerajaan / Sekolah Bantuan Kerajaan di bawah kelolaan KPM.
 • Calon telah menduduki Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Tahun Semasa yang merangkumi Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK), Pentaksiran Psikometrik (PPsi) serta Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3).
 • Calon mestilah sihat tubuh badan.
 • Calon mestilah tiada sebarang kecacatan atau kecederaan atau sejarah penyakit atau penyakit-penyakit yang mengehadkan, membataskan dan menyukarkan pelaksanaan kerja praktikal dan amali sepanjang kursus.
 • Calon mestilah TIDAK RABUN WARNA/BUTA WARNA.
 • Calon bebas daripada masalah mental.
 • Calon berminat dengan program dipohon.

Aliran Program TVET dan Kerjaya

Memandangkan Malaysia sedang menghadapi revolusi industri 4.0, sumber tenaga kerja yang semakin dicari majikan di seluruh dunia pada hari ini adalah daripada graduan yang mempunyai kemahiran dan bukan sekadar hanya cemerlang di atas kertas sahaja.

Kemahiran-kemahiran tertentu ini sudah tentu merupakan satu aset yang mahal bagi graduan TVET. Graduan TVET sangat beruntung kerana kebanyakan majikan sememangnya menanti anda. Malah, kebanyakan pelajar TVET berjaya mendapat kerjaya sebelum mereka graduasi lagi.

Graduan TVET juga diberi satu dorongan seperti memudahkan laluan peningkatan pembangunan diri dari segi ilmu dan kemahiran. Penyusunan gred dan kepakaran serta peluang untuk kenaikan pangkat disusun bersesuaian dengan kemahiran dan kepakaran yang dimiliki. Selain itu pengiktirafan terhadap sijil-sijil kemahiran oleh badan tertentu akan dapat digunakan sebagai tiket untuk mendapat tempat di institusi kemahiran atau pendidikan yang lebih tinggi mengikut minat masing-masing.

Jika pelajar tidak berminat untuk melanjutkan pengajian ke tahap yang lebih tinggi, sijil-sijil yang dikeluarkan dari kursus TVET ini sangat laku di pasaran. Jadi, pelajar juga boleh terus bekerja untuk menambah pengalaman bagi memantapkan lagi kemahiran yang dimiliki.

Tumpuan terhadap TVET ini selari dengan hasrat yang tercatat dalam Wawasan 2020, iaitu menjadikan Malaysia sebagai negara pencipta teknologi, bukan hanya sebagai negara pengguna teknologi semata-mata. Ciri ini merupakan asas pembentukan negara maju sepenuhnya, iaitu bilangan pekerja mahir dan separa mahir yang cukup dalam pasaran pekerjaan.

Secara konklusinya, pendidikan TVET merupakan laluan yang penting bagi negara seperti Malaysia untuk melahirkan modal insan yang berkemahiran tinggi, berpengetahuan, berinovasi, dan mampu menghadapi saingan pada peringkat global dan serantau serta sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Jadi, apa keputusan anda? 

 

 

 

Leave a Reply

Close Menu