Close Menu

INSTITUT KEMAHIRAN MARA KUCHING

Informasi Lanjut Institusi Ini

Sebuah institusi pengajian yang telah berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, dalam menyediakan kursus pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional (TVET) untuk para pelajar, sesuai dengan standard pekerjaan yang diiktiraf, dengan penekanan kepada komponen praktikal, kemahiran psikomotor dan pendedahan kepada latihan di industri.

Alamat

Jalan Kemahiran, Off Jalan Sultan Tengah Petra Jaya 93050 Kuching Sarawak.

Informasi Lanjut Institusi Ini

Alamat

Jalan Kemahiran, Off Jalan Sultan Tengah Petra Jaya 93050 Kuching Sarawak.

Kursus Kemahiran Ditawarkan

Bidang Kepakaran

Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 60-61 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 65 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sijil Teknologi Kejuruteraan Bangunan

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 62-63 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik Dan Industri)

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 65 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik dan Industri)

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 64-65 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 86 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sijil Teknologi Kejuruteraan Marin

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 64-65 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?

Bidang Kepakaran

Sijil Teknologi Kejuruteraan Maritim

Course Type [ Credits ]

Foundation

[ 72 ]

Ingin ketahui lebih lanjut mengenai kursus ini?